Máš problém s napísaním práce do školy ?

MY TVOJ PROBLÉM HNEĎ VYRIEŠIME

Vyplň formulár s údajmi a tvojimi požiadavkami a my ťa budeme následne kontaktovať

KTO SME ?

Našim klientom garantujeme absolútnu anonymitu, nakoľko pri vytváraní objednávky nie je nutné uvádzať osobné údaje ako: meno, priezvisko, či adresu objednávateľa. Celá komunikácia s portálom ako i s autorom diela prebieha absolútne diskrétne, pričom jediný údaj, ktorý o Vás vieme je Váš email. V prípade ak nám nejaký zo svojich diskrétnych údajov poskytnete, nebudeme ho archivovať v našom internom systéme ani nijako ďalej šíriť, či spracovávať.

Predmety

 • Matematika
 • Slovenský jazyk
 • Dejepis
 • Biológia
 • Fyzika
 • Chémia
 • Štatistika
 • Bankovníctvo
 • Ekonomika
 • Hotelierstvo
 • Manažment
 • Informatika
 • Reklama
 • Právo
 • Teológia
 • Filozofia
 • Politológia
 • Európska únia
 • Poľnohospodárstvo
 • Žurnalistika
 • Ľudské zdroje
 • Výživa
 • Logistika
 • Podnikanie

Ak máš záujem o naše služby, neváhaj nás nezáväzne kontaktovať

Kontaktovať

CENNÍK

SEMINÁRNA PRÁCA
Seminárna práca je typ písomnej práce, ktorá sa pripravuje na strednej alebo vysokej škole. Jej rozsah nie je určený žiadnymi normami a závisí od požiadaviek učiteľa, ktorý prácu študentom zadal.
od 6€/strana
BAKALÁRSKA PRÁCA
Bakalárska práca je záverečná vedecko-kvalifikačná písomná práca bakalárskeho študijného programu. Rozsah bakalárskej práce na Slovensku je spravidla v rozmedzí 25-50 normostrán.
od 9€/strana
DIPLOMOVÁ PRÁCA
Diplomová práca je záverečná práca spravidla druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Predstavuje rozsiahlejšiu odbornú prácu (štúdiu), ktorej vypracovanie a obhajoba je pre študenta (diplomanta) jednou z podmienok získania akademického titulu. Práca by mala prinášať nové poznatky a v danom odbore byť prínosom.
od 9,50€/strana
TERMÍNY

Garantujeme 100% záruku originality

Už viac neváhajte a nepodliehajte panike z horiacich termínov, vytvorte nezáväznú objednávku a nechajte si zaslať konkrétnu cenovú ponuku šitú na mieru. Naši odborníci čakajú na nové výzvy a možnosti pomôcť ďalším a ďalším klientom. Dodržiavanie termínov a disktrétnosť je naša priorita.

KONTAKTUJTE NÁS

Neváhaj sa nás spýtať na čokoľvek, sme tu pre teba

info@pracedoskoly.sk

© 2016 Pracedoskoly.sk | Vytvorilo: cta.sk